Ketua Prodi

Jabatan  Nama  Ketua Prodi Teknik Geologi (S1)  Dr. Aswan, ST, MT  Ketua Prodi Oseanografi (S1)  Dr. Susanna, MT  Ketua Prodi Meteorologi (S1)  Dr. Armi Susandi, MT.  Ketua Prodi Geodesi dan Geomatika (S1)  Dr. Ir. … Continue reading Ketua Prodi